Vår vision är att erbjuda högkvalificerad psykiatrisk vård utifrån patientens behov
så nära patientens hemmiljö som möjligt
på lika villkor
oavsett bostadsort

Psykiatriska tjänster med stöd av digital teknik

 

Svensk Telepsykiatri AB bildades 2014 med visionen att erbjuda kvalificerade psykiatriska och psykologiska tjänster till personer som behöver dem, oavsett var de bor i landet.

Telepsykiatri, psykiatriska och psykologiska tjänster med stöd av digital teknik är en hållbar lösning till den psykiater- och psykologbrist som råder idag i flera landsting över hela landet.
Digitala vårdmöten (videobesök) används allt oftare inom sjukvården med resultat som visar på hög grad av nöjdhet hos såväl patienter som personal.

Svensk Telepsykiatri har sedan 2014 arbetat med offentlig vård och företagshälsovård genom att erbjuda patientbesök samt handledning och fortbildning till personalen via videolänk. Som vårdgivare utvecklar Svensk telepsykiatri digitala verktyg för symtom-monitorering och automatisering av administrativa vårdprocesser.

Läs mer om våra tjänster här.

 

Nöjda patienter

Riktigt bra sätt att ha viktiga möten för oss med svårigheter för att träffa människor, skönt att slippa ha någon i närheten! Mötet kändes mer personligt och privat på detta sätt!
Jag blev mer fokuserad på läkarens ansikte och mer koncentrerad och inte nervös över hur hon skulle uppfatta mitt kroppsspråk, om jag var spänd osv
Strukturerat och tydligt, mycket bra bemötande av läkaren, kände mig förstådd och att hon förstod sonen.
— Närstående

Nyheter