Symposium om telepsykiatri på årsmötet för World Psychiatric Association

Att utvecklingen internationellt går framåt för telepsykiatri blev uppenbart när ett symposium om detta avhandlades vid årsmötet för World Psychiatric Association i Kapstaden i november 2016. Där redovisades såväl historiken som framtida visioner såsom hologram, mimik- och röstanalys. En standard för kvalitetssäkring, säkerhet och certifiering växer fram.

Särskilt intresseväckande var utvärderingen från Gävleborgs läns landstingav >500 patientkonsultationer med psykiater via videolänk. Anna Svensson, läkarchefen för Vuxenpsykiatrin i Hälsingland, berättade om dessa erfarenheter samt om videoförmedlad personalutbildning och -handledning. Personalen har t ex handletts rörande dysmorfofobi och tvångssyndrom av Svensk Telepsykiatri.

Professor Soraya Seedat vid Stellenbosch-universitetet bland åhörarna skrev en uppskattande kommentar och ville nätverka.

Svensk Telepsykiatri är med i den dynamiska utvecklingen av Telemedicin i Sverige och andra länder.

Tips: Två föredrag om svensk telepsykiatri är inlagda i programmet 15 och 16 mars vid SPF:s årsmöte i Göteborg.