Fler patienter online än live

Telemedicin vanligare än personliga möten

Det amerikanska hälsonätverket ”Kaiser Permanente” träffar fler patienter online än ansikte mot ansikte. Under 2015 skedde 52 procent av deras patientkontakter via nätet. 

Av de nära 110 miljoner patientkontakter som Kaiser Permanente hade under 2015 var nära 59 miljoner uppkopplingar via onlineportaler, virtuella besök eller användningar av deras hälsoapp. Detta är en betydelsefull milstolpe inom telemedicin då det är första gången som ett stort hälsosystem rapporterar att de har fler telemedicinska möten än ansikte-mot-ansiktekontakter. Detta framgår av en artikel som publicerats på ”mhealthintelligence.com” den 11 oktober 2016.

Där redogörs även för att i en undersökning gjord vid University of Missouri School of Medicine från 2015, var 80 procent av såväl deltagande personal som patienter nöjda med den vård de kunde erbjuda via videosamtal. Bland annat framhålls att patienterna slipper resa långt, som en stor fördel.