Multisjuka får hjälp av telemedicin

I en artikel som publicerades på websidan MHealth Intelligence den 1 november 2016, beskrivs hur internet kan användas med framgång i vården av multisjuka patienter. Både genom att vårdgivarna kan samtala med sina patienter, men även genom att patienten själv kan mäta sina värden elektroniskt och föra över dem för tolkning.

Manu Varma, strategichef för internetvårdsföretaget Philips Hospital to Home, beskriver i artikeln det utbredda användandet av telemedicin. Främst menar han att det används inom de sjukhus och vårdinrättningar som har ett stort utbud av vårdalternativ och ligger långt fram när det gäller att skräddarsy lösningar till patienter med ett flertal diagnoser. Bland dem som får hjälp av telemedicin finns såväl högkostnadspatienter som kräver tuffa behandlingar och har akuta behov, som kroniskt sjuka patienter och andra som har behov av förebyggande hälsoinsatser.

I artikeln framhålls vården av komplexa patienter med väldigt höga vårdkostnader som ett av de viktigaste användningsområdena inom telemedicin. 

I USA står 5 procent av de svårt sjuka patienternas kostnader för nära hälften av landets hela sjukvårdskostnader och patienter med flera kroniska diagnoser kostar upp till sju gånger mer än patienter med bara en diagnos. I dessa sammanhang kan telemedicin och e-hälsa erbjuda lösningar som förhindrar att problemen eskalerar, menar Manu Varma.

Han hänvisar till ett projekt i Arizona där multisjuka patienter med fler än sex diagnoser, däribland hjärtproblem och diabetes, har fått behandling i hemmet med hjälp av telemedicin. Genom en surfplatta har patienterna haft kontakt med personer i sitt vårdteam. De har också varit uppkopplade mot elektronisk utrustning som till exempel tagit blodtryck, vikt och puls vilket har gjort att vårdgivarna har kunnat avläsa hälsostatusen både genom att titta på patienterna och avläsa deras resultat och sedan kunnat återkoppla till dem. På så sätt har vårdgivarna kunnat ha direktkontakt med sina mest vårdbehövande patienter utan att dessa behövt göra sjukhusbesök.

Projektet har bland annat visat att telemedicin kan ge högre livskvalitet och lägre vårdkostnader för en vårdkrävande patientgrupp. Bland annat resulterade studien i 32 procent lägre sjukvårdskostnader för patienterna och 45 procent mindre sjukhusvistelser.