Nato är redo att sätta upp telemedicinsk plattform

Ett treårigt Nato-projekt för att skapa en telemedicinsk plattform för internationella katastrofer är slutfört. Nu är Nato redo att skicka iväg utrustningen som är stor som en resväska, till stridszoner eller katastrofplatser överallt i världen.

Utrustningen är tänkt att komplettera all den hjälp som olika länder sänder till drabbade platser och minska en del av de hinder som långa avstånd medför. Den kan ge tillgång till avancerad medicinsk hjälp även på de mest avlägsna platser. Personal på plats kan via tekniken få kontakt med medicinsk expertis både i sina egna hemländer och på andra platser i världen. Genom att använda den telemedicinska utrustningen kan man också minska antalet personer som skickas till katastrofplatser.

Utrustningen har bland annat testats på plats i Kiev, Ukraina och har stort stöd såväl politiskt som bland forskare och andra experter.

Länk: http://mhealthintelligence.com/news/nato-ready-to-deploy-telemedicine-platform