Att erbjuda psykiatriska och psykologiska tjänster via videokonferens (telepsykiatri) görs alltmer internationellt med goda resultat.

Det finns god vetenskaplig evidens att bedömning och behandling genom videokonferens är lika effektiv som vanliga psykiatriska eller psykologiska bedömningar och behandlingar.

Telepsykiatriska metoder är förknippade med hög compliance och patientnöjdhet. 

Alliansen mellan patient och behandlare är generellt sett lika bra och i vissa fall kan telepsykiatri/telepsykologi även vara fördelaktig, t ex när det gäller unga patienter eller patienter med vissa ångestsjukdomar.

För att telepsykiatri ska fungera behövs tydliga ramar och fortbildning av medarbetare och patienter.

 

Svenska Psykiatrikongressen 2017

Seminarium:
"Telepsykiatri - så funkar det" Christer Allgulander och Deanne Mannelid
Moderator: Michael Ioannou

 

Telepsykiatriska och telepsykologiska tjänster till vårdgivare (psykiatriska enheter)

1. Svensk Telepsykiatri som underleverantör:

- psykiatrisk bedömning, diagnostik och farmakologisk behandling

- besök för uppföljning

- deltagande i behandlingskonferenser, ronder mm

- psykologisk bedömning och evidensbaserad psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi, KBT)

- handledning av personal

2. Svensk Telepsykiatri erbjuder även ett "startpaket" till psykiatriska enheter som vill komma igång med telepsykiatri internt. I paketet ingår en analys av behov och lokala förutsättningar samt utbildning av ledningen och personalen. Kontakta oss för mer information!


Telepsykiatriska och telepsykologiska tjänster till privatpersoner

- psykiatrisk bedömning, diagnostisk utredning och farmakologisk behandling

- besök för uppföljning

- second opinion

- psykologisk bedömning och evidensbaserad psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi, KBT)

 Vi vänder oss till dig som inte befinner dig i akut kris!

För mer information besök gärna på www.psykonline.se

 
 

Fördelar för dig som är vårdgivare

Kontinuitet Möjlighet att följa upp patienter över tid

Flexibilitet Anpassning efter era specifika behov. Integration med era befintliga IT system

Kvalitet Erfarna medarbetare som använder evidensbaserade metoder. Vi följer både nationella riktlinjer men även internationella riktlinjer om telepsykiatri

Psykologisk behandling En unik möjlighet till KBT terapi till patienter

Säker och användarvänlig teknik som kräver enbart dator ansluten till internet, vi står för övrig kringutrustning

Långsiktigt samarbete Vi önskar att vara en del av det lokala teamet

Miljövänlighet tack vare de minskade resorna.


Fördelar för dig som är privatperson

Ökad tillgänglighet för personer som pga psykiska eller kroppsliga besvär eller avstånd till sjukvården har svårt att söka hjälp eller behålla en terapeutisk kontakt.

Minskade kostnader för individen som slipper resor, parkeringar, inkomstbortfall, behov för barnvakt, allt som vanliga besök till sjukvård innebär.

Bekvämlighet och flexibilitet Sessioner sker i tryggheten av det egna hemmet. Möjlighet till sessioner på kvällstid och på helger.

Konfidentialitet Du slipper träffa bekanta i väntrummet.

Inga långa väntetider Du får en tid inom dagar.

Hög kvalitet och kontinuitet Vi strävar efter att arbeta efter bästa tillgängliga evidens, samt att du får en kontinuitet med samma behandlare över tid.