Röstassistenter i sjukvården

Så kallade ”röstassistenter” erövrar marknaden allt mer och många nya användningsområden utforskas. Nu letar telemedicinbranschen efter möjliga användningsområden inom hälsoområdet.

Många av de nya röstassistenterna är inspirerade av Amazons röststyrda, smarta högtalare Alexa, som kan hjälpa användare med att exempelvis beställa pizza eller ringa en taxi. Dock menar experter inom området att man måste vara försiktig vid utvecklingen av användningsområden inom sjuk- och hälsovård. Det framgår av en artikel på websidan M-health Intelligence den 27 augusti i år. Bland annat säger man att det är stor skillnad mellan att använda tekniken i sitt hem, där man är anonym och avslappnad, och att möta en digital assistent hos sin läkare.

Bland annat har tekniken testats bland ambulanspersonal på flera platser i USA som genom den har tillgång till stora mängder behandlingsinformation. Det finns också möjlighet att genom röstassistenttekniken ta reda på vilket sjukhus i närheten som har bäst möjligheter att behandla ett visst sjukdomstillstånd. Interaktiva, undersökande samtal med assistenten kan vara ett annat användningsområde. En av de stora utmaningarna med att använda röstassistenter i sjuk- och hälsovård konstateras dock vara att hantera sekretessfrågan.