Lättillgängliga terapier kan förvärra psykisk ohälsa

I en artikel som publicerades i Independent den 13 januari kan man läsa om riskerna för att oseriösa onlineterapier kan ställa till stora problem för människor med psykiska besvär. Där varnas också för risken med att använda ”terapibottar” istället för att träffa en levande terapeut.

I takt med det ökande behovet av terapi hos allmänheten, blir också tillgången på privata, nätbaserade terapier allt större. Farorna med att många av dem som erbjuder onlineterapier inte har regelrätt utbildning eller bristfällig träning, beskrivs i artikeln. Man pekar även på det faktum att vissa terapier dessutom har religös eller ideologisk anknytning, utan att det framgår tydligt.

Riskerna med användandet av så kallade ”terapibottar”, det vill säga dataprogrammerade appar som simulerar KBT-terapi, påpekas också. Även om det kan göra stor positiv skillnad för många, finns risken att användandet av appar avhåller människor från att söka professionell, djupgående hjälp. Terry Hanley, forskare vid Manchester University, säger ”För personer med högre grad av ångest är det som att sätta plåster på ett väldigt stort sår. Sex sessioner med ett program är inte samma sak som ett ansikte-mot-ansikte möte för en person som haft en fruktansvärd historia av sexuellt utnyttjande. En storlek kan inte passa alla.”