Telemedicin för att behandla autism

Att använda telemedicinska verktyg för att behandla personer med diagnoser inom autismspektrat, är ett sätt att komma tillrätta med långa väntetider. Flera amerikanska vårdgivare har erfarenhet av detta.

I en artikel publicerad i CTEL News den 10 maj 2018 framgår att Vanderbilt University’s Treatment and Research Institute for Autism Spectrum Disorders (TRIAD) framgångsrikt har använt sig av telemedicin för att hjälpa barn under tre år, genom terapisessioner tillsammans med deras föräldrar, via surfplattor. Många av familjerna bor i otillgängliga delar av området och skulle annars ha fått vänta länge på att få möjlighet till behandling. 


University of Missouri’s ECHO Autism program har också använt sig av telemedicin i behandlingen av autism. I deras fall har det dock varit ett hjälpmedel för att träna och handleda primärvårdspersonalen. Genom säkra videokonferenser har personalen kunnat ha kontakt med experter inom området.