Konsultationer via nätet minskar väntetider till specialister

Ett treårigt pilotprogram i Los Angeles som hjälper primärvårdsläkare som ska remittera patienter till specialister, har kraftigt minskat väntetiderna till specialistvården. 

Genom en online tjänst är det möjligt för läkarna att konsultera medicinska specialister via nätet innan de remitterar patienterna vidare och på så sätt avgöra om en remiss är nödvändig. Studien visar att 25 procent av patienterna vars fall gått igenom programmet har fått sina problem lösta utan att ha behövt träffa en specialist. Dessutom sjönk den genomsnittliga väntetiden för att få träffa en specialist med 17,4 procent.

Förutom att antalet konsultationer har ökat kraftigt under testperioden och att väntetiderna har kunnat kortas avsevärt, har antalet patienter som får tid hos en specialist inom 30 dagar ökat från 24 procent till 30,2. Tidigare kunde en del patienter få vänta så länge som nio månader på en tid.