Vårdgaranti även för e-hälsa

Vårdgarantin ska gälla även digital tillgänglighet framöver – det framgår av Stockholms läns landsting budgetförslag för 2018. Det betyder att alla patienter ska garanteras att kunna kontakta vården digitalt och via nätet.

I den styrande landstingsalliansens budgetförslag läggs stor vikt vid att vården ska vara mer lättillgänglig och att patienterna ska kunna möta den på sina egna villkor. Det innebär bland annat att man ska ska stödja mötet mellan patienter och vården genom till exempel e-hälsotjänster.

I förslaget framhålls att den nuvarande vårdgarantin ska gälla även för digital vårdkontakt och att utbudet av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden ska utvecklas under 2018. Det ska bli möjligt att skicka bilder och text till telefonrådgivningen. En app ska också utvecklas för Vårdguidens inloggade e-tjänster för att ge bättre möjlighet till säker kommunikation, få påminnelser och boka tider till exempel. Den nya appen ska också innehålla en digital vårdnavigator, där patienten bland annat ska kunna hitta rätt vårdgivare och se kötider. 

Budgetförslaget kommer att tas upp för debatt och beslut i landstingsfullmäktige den 13-14 juni 2017.