Svenska Psykiatrikongressen (SPK) 11-13 mars 2019

Vår närvaro på SPK 11-13 mars 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Tack till alla som besökte vår monter på Psykiatrikongressen i mitten av mars i år. Vi träffade så många trevliga kollegor från olika delar av Sverige.

I vår monter deltog fyra av våra psykiatriker, som utifrån sina konkreta erfarenheter av arbete med patienter via nätet, kunde visa på de möjligheter som telepsykiatrin ger.

Vi hade monterat upp den typ av datorbaserat system som vi använder i vår vardag gentemot patienter och regioner. Dag 1 och 2 fanns det möjlighet att ”prova på att träffa en patient via länk”. Alla tyckte att det var bra bild och ljud och att det fungerade mycket bra. Det blev succé.

Det finns ett stort intresse för telepsykiatri runt om i landet. Av de som besökte oss var det många som önskade ta del av vår senaste rapport, från februari 2019, som handlar om hur långt digitaliseringen kommit vid psykiatriska kliniker i Sverige.

Vår förhoppning är att flera nu känner till oss och att vi kan fortsätta de påbörjade kontakterna med flera regioner och kollegor.  Vår slutsats av mässdagarna är att telepsykiatri kommer att spela en väsentlig roll i framtidens psykiatriska vård.