Svensk telepsykiatri på MIT-Harvard Medical School Healthcare Innovation Bootcamp 2018

I mitten av augusti deltog Svensk Telepsykiatris vd Fotis Papadopoulos i The MIT-Harvard Medical School Healthcare Innovation Bootcamp i Boston. Bland annat tog han med sig nya kunskaper kring affärsutveckling och digitaliseringsarbete hem – erfarenheter som ligger rätt i tiden när Svensk Telepsykiatri nu satsar för framtiden genom att gå in i Uppsala Innovation Centers Accelerator-program.

Under en intensiv vecka träffades kunskapsledare från hela världen för att träna, dela erfarenheter och samarbeta kring komplexa problemlösningssiuationer. Entreprenörer, läkare, biomedicinska ingenjörer och innovationsledare strålade samman i ett sammanhang där hälso- och sjukvårdsutveckling stod i fokus. Föreläsningar, coachning av experter inom olika områden och problemlösande samarbeten pågick stora delar av dygnet och många deltagare berättar om hur de tillägnat sig ovärderliga erfarenheter och kunskaper under veckan.

Berätta Fotis, vad är det viktigaste du fick med dig från träningsveckan?

– Det var en väldigt intensiv, sömnlös och mycket lärorik vecka och mycket inspirerande att träffa 87 personer från 30 länder, var och en med sin egen vision för att förbättra sjukvården. 

För mig som har en medicinsk akademisk bakgrund var det mycket intressant att bekanta mig med processer kring affärsutveckling och se att det finns en systematisk metod för att starta och skala upp ett innovativt företag. Jag lärde mig också mycket om vikten av att arbeta med ett bra team som delar samma vision. 

Hur kommer du att använda de kunskaper du fick med dig hem?

– Det var bra tajming mellan bootcampen och att Svensk telepsykiatri kommit in i Uppsala Innovation Centers Accelerator-program. Vi får mycket förstärkning när det gäller affärskompetensen genom det samarbetet. Det är många spännande utvecklingsidéer som vi jobbar på och de kunskaper jag fick kommer definitivt att tillämpas i praktiken under den närmaste tiden. 

Vad kunde du lära dig av dina kollegor i andra delar av världen?

– Det var mycket spännande att se att vi har samma utmaningar när det gäller sjukvården i stort, men också som entreprenörer, oavsett vilket land man kommer ifrån. Jag kunde också se att vi har mycket gemensamt när det gäller den stora administrativa bördan för sjukvårdspersonalen som leder till sämre arbetsmiljö och utmattning. Samtidigt ska vi hantera det allt ökande behovet av att flytta delar av sjukvården ut till patientens hem med hemmonitorering bland annat. 

Hur ligger Sverige till internationellt när det gäller digitaliserad sjukvård?

– Sverige och de andra nordiska länderna har ganska bra rykte när det gäller digitalisering i sjukvården generellt. Jag kunde dock se samtidigt att det finns en del hinder i Sverige när det gäller innovativa lösningar inom sjukvården jämfört med andra länder.