Forskare vill lösa förlossningdepressionernas gåta med hjälp av telefonapp

Amerikanska forskare har lanserat en app för mobiltelefoner som är utvecklad för att identifiera och behandla förlossningsdepressioner hos nyblivna mödrar. Parallellt med detta samlar forskarna också in stora mängder data i förhoppning om att lösa sjukdomens gåta. 

Det är forskare vid Massachusetts General Hospital i USA som har utvecklat appen som avslöjar och behandlar förlossningsdepressioner hos nyblivna mammor. Det framgår av en artikel som publicerades den 17 oktober på websidan ”mhealthintelligence.com”. I appen får mödrarna svara på självskattningsfrågor som rör ångest, sömn, sinnesstämning och stressnivåer under graviditeten och upp till tolv veckor efter födseln.

Förlossningsdepressioner anses som en mycket allvarlig och skadlig diagnos, men forskarna har inte kunnat identifiera orsakerna annat än att man kunnat konstatera att hormonförändringar, genetik och stora livsomställningar kan påverka. Med hjälp av den data som samlas från de användare som godkänner detta, hoppas man dock på komma närmare svaret på gåtans lösning. 

I ytterligare en studie som genomförs av forskare vid University of North Carolina, håller man genom en annan app på att samla in data från nära 100 000 kvinnor i hela världen som drabbats av förlossningsdepressioner eller förlossningspsykoser.