Studie kopplar telemedicin till bättre behandling av sömnproblem

En brittisk studie kopplar ihop psykiska besvär och sömnproblem samt pekar ut telemedicinsk behandling som en effektiv väg till hjälp. Det framgår av en artikel skriven av Eric Wicklund som publicerades på M-health intelligence hemsida den 13 september.

I en studie av 3 755 collegestudenter konstaterades det bland annat att internetbaserad kognitiv beteendeterapi är billigare och enklare att få tillgång till än traditionell behandling. Den ger dessutom likvärdiga resultat när det kommer till att behandla insomningsproblem, paranoia och hallucinationer. När det gäller behandling av depressioner och ångest var förbättringar små till medelstora. Dock kan man konstatera att genom att behandla sömnbesvär kan man komma åt även många andra, svårare mentala ohälsotillstånd. 

Sömnsvårigheter är ett ökande problem och vinsterna av att behandla dem är många. Det visar ytterligare en stor studie som gjorts genom ett samarbete mellan flera engelska universitet och som nämns i artikeln. Forskarna konstaterade bland annat att behandling av insomningsproblem kraftigt minskar mängden psykotiska upplevelser hos de undersökta personerna.

Dessutom visar studien att det kan vara lättare att komma intill patienter med andra psykiska problem genom att fokusera på insomningsproblemen, då dessa inte är lika tabubelagda. Genom att börja med att behandla sömnproblemen, kan man få stora positiva effekter även på den övriga psykiska ohälsan.