Många hälsoappar saknar evidens och kan även riskera patientsäkerheten

I en artikel publicerad på Business insider den 22 mars 2019, redovisas några av resultaten från en undersökning av British Medical Journal som nyligen genomförts. Genom att titta närmare på 24 topprankade hälsoappar kom de fram till att det fanns uppenbara risker med att vårdgivare rekommenderar dessa till sina patienter. 

Bland annat kunde de konstatera att 79 procent av apptillverkarna delar den data som de erhåller om användarna till andra samarbetspartners, vilket skapar en stor integritet- och patientsäkerhetsrisk. Dessutom saknar de allra flesta appar stöd i forskning när det kommer till hur väl de fungerar. Endast 22 av de mer än 318 000 hälsoappar som finns tillgängliga för nedladdning i nuläget, har genomgått utvärdering under de senaste tio åren. Både evidens- och integritetsaspekten aktualiserar frågan om huruvida hälsoappar bör rekommenderas av kliniskt verksamma vårdgivare.

Hälsoapparna ökar dock alltmer i användning och ungefär 3,7 miljarder nedladdningar gjordes under 2017, vilket kan jämföras med 1,7 miljarder under 2013.