Telemedicin och mikrosjukhus gynnar varandra

Framväxande av mikrosjukhus och ökningen av telemedicinsk vård har ett starkt samband, det konstaterar amerikanska forskare. Dessutom gör de båda att bristen på specialister blir mindre märkbar.

I en artikel i ”Healthcare Finance News” den 18 oktober kan man läsa om den kraftiga ökningen av mikrosjukhus i USA. Dessa små enheter har vanligtvis färre än tio platser för inneliggande patienter, men erbjuder ofta samma typ av vård som större sjukhus gör om än i liten skala. Dessa sjukhus är till stor del beroende av telemedicin för att kunna arbeta kostnads- och personaleffektivt.

Detta arbetssätt gör att den stora bristen på läkare med specialistkompetens i landet, inte blir lika kännbar som den varit tidigare. Oberoende av var specialisten befinner sig har man kunnat konstatera att den genomsnittliga tiden för att få kontakt med en specialist är så låg som fyra minuter. Diagnos- och behandlingstiden hamnar i genomsnitt på tjugotvå minuter, visar samma undersökning.