Är självmordsförebyggande appar forskningsbaserade?

Självmord är en av världens vanligaste dödsorsaker, främst bland yngre personer ochsmartphoneappar som självmordsförebyggande verktyg blir allt vanligare. För att undersöka i vilken utsträckning dessa appar använder sig av evidensbaserad forskning, har en grupp forskare undersökt 123 appar som riktar in sig på mental hälsa. Resultatet publicerades på Psychiatric Times hemsida den 18 januari i en artikel skriven av Mark E. Larsen, DPhil, Jennifer Nicholas, BA, BSc, and Helen Christensen, PhD.

Sammantaget kom forskarna fram till att ingen av apparna använde sig av de strategier som har bäst bevisad effekt för att förebygga självmord. De föreslår därför att man noga undersöker innehållet i en app innan man rekommenderar den för användning, särskilt med tanke på att den till och med kan gömma innehåll som kan vara skadligt.

I 49 av de undersökta apparna användes åtminstone en självmordsförebyggande strategi. I de flesta fallen handlade det om att ta hjälp av vänner och familj, vilket är en strategi som har stöd i forskningen. Forskarna fick belägg för tesen att apparna inte skulle täcka upp hela skalan av självmordsförebyggande strategier. Framförallt saknades de uppföljande insatserna efter ett självmordsförsök, som bevisats vara mest verksamma.