Deprimerade militärer fick lika bra hjälp av videosamtal som av personliga samtal

Amerikanska forskare har undersökt hur bra telemedicin fungerar som hjälp för deprimerade militärer i förhållande till traditionell behandling. Studien visade ingen skillnad mellan resultaten i de båda grupperna.

Undersökningen är utförd vid National Center for Telehealth and Technology i samarbete med Joint Base Lewis-McChord, Washington och Veterans Affairs Portland Health Care System, Portland, Oregon. För studien rekryterades 120 amerikanska militärer och veteraner som lottades till två grupper där båda fick åtta behandlingstillfällen mot depression – den ena via videosamtal och den andra i traditionella möten ansikte mot ansikte. Uppföljningar gjordes av alla patienter vid ett par tillfällen under behandlingstiden.

Båda grupperna blev avsevärt bättre både när det gällde känslan av hopplöshet och depressiva symptom. Likaså blev resultaten likvärdigt goda när det gällde hur nöjda patienterna var med den behandling de fått.

Ref: David D. Luxton; Larry D. Pruitt, Amy Wagner, Derek J. Smolenski, Michael A. Jenkins-Guarnieri and Gregory Gahm. Home-Based Telebehavioral Health for U.S. Military Personnel and Veterans With Depression: A Randomized Controlled Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Online First Publication, September 5, 2016.