Personlig hälsovårdsplan i hjärtappen

Mer än 54 000 deltagare har delat med sig av sina uppgifter i ett forskningsprojekt som rör hjärthälsa. Detta har resulterat i att en av de första hälsoapparna inom Apples ResarchKit, My Heart Counts, nu har kommit i en uppdaterad version som även erbjuder en personlig hälsovårdsplan.

Detta steg upplever e-hälsoförespråkarna som nästa fas i apputvecklingen och ett sätt attkombinera elektronisk avläsning med analytiska metoder och artificiell intelligens. Alltså att gå från enbart insamling av data till att även erbjuda användarna rådgivning om hälsofrämjande åtgärder.

Om detta skriver redaktör Eric Wicklund den 6 januari 2017 på MHealth Intelligence hemsida. Han referera bland annat till Abby King, professor i medicin- och hälsovetenskap på Stanford University, som säger att utvecklingen av mobilappar har öppnat nya möjligheter för att ge omedelbar återkoppling till användarna.

I den uppdaterade appen MyHeart Counts 2.0 delar användarna information om sina dagliga aktiviteter, hjärt-kärlstatus, blodtryck och kolesterolvärden. Dessa fakta bearbetas och återkopplas till användarna i form av personliga hälsoplaner och förslag på förändringsåtgärder.

Många andra, liknande forskningsprojekt har också utvecklats parallellt, till exempel när det gäller astma, bröstcancer, diabetes, sömnproblem och förlossningsdepressioner. Ett annat forskningsprojekt som pågår handlar om förhållandet mellan hur kroppstemperaturen förändras, livstil och hälsa för att lära sig mer om hur dessa kan hänga samman.