Fler vill ha telemedicin

En undersökning som nyligen genomförts av Accenture visade att 78 procent av patienterna vill ha bättre tillgång till såväl telemedicin som e-hälsa och att deras vårdkontakter ska erbjuda dessa tjänster.

I undersökningen som det berättas om i ett nyhetsbrev från Patient Engagement HIT 9 februari 2017, har 78 procent av de 1 500 vuxna tillfrågade svarat att de är intresserade av att ha tillgång till telemedicinska lösningar i sjukvården och 77 procent svarade att de gärna skulle använda digitala tekniker för att hålla koll på hälsoindikatorer såsom blodtryck och glukosnivåer. Av de tillfrågade sa 70 procent att de skulle använda telemedicin i ickeakuta ärenden som ont i halsen eller eksem. Trots det stora intresset visade dock undersökningen att endast 21 procent av patienterna hade blivit erbjudna telemedicin. Undersökningen visar också på den stora ekonomiska vinsten av att använda telemedicin och när det gäller USA pratar man om besparingssummor på upp till 7 miljarder kronor årligen.

En annan studie genomförd av American Well visar att en av fem patienter kan tänka sig att byta vårdgivare för att få tillgång till telemedicintjänster. Detta är en kraftig ökning från senaste undersökningen som utfördes 2015. De som är mest benägna att byta är personer i 35- till 44-årsåldern med barn. Även 60 procent av personerna med kroniska sjukdomar ville ha större tillgång till telemedicin för att lättare få kontakt med vården.