Samarbete med KBT Psykologerna och Eyra Fysio

Psykolog och psykiater via videolänk (videobesök)

Fr.o.m. 27 april 2017 har vi nöjet att tillsammans Eyra Fysio och KBT-Psykologerna kunna erbjuda personer som bor i Borås-trakten och vill ha hjälp att hantera ångest, stress, depression, tvångssyndrom eller liknande problematik psykiatriska och psykologiska tjänster via videolänk.

Tack vare möjligheten till distansbehandling får man tillgång till evidensbaserad vård som annars bara finns att tillgå på ett fåtal ställen i landet - och väntetiderna är korta!

Till en början kommer det att finnas tider att boka på torsdagar

För mer information och/eller tidsbokning, kontakta Daniel Wallsten på daniel.wallsten@kbtpsykologerna.com

Läs mer om hur distansbehandlingen fungerar på: https://psykonline.se/