Mobilhälsoverktyg används för att mäta tonårsdepressioner

Forskare och läkare använder allt oftare mobila applikationer för att övervaka patienters mående. Det gör att man kan erbjuda vård som är jämförbar med den som kan ges på sjukhus, även i patientens hem.

I ett forskningsprojekt vid Stanford University arbetar bland annat forskarna med att övervaka patienter på avstånd genom att mäta deras stressnivåer med hjälp av en mätenhet som är stor som ett plåster. Undersökningen ska försöka hitta en koppling mellan stressnivåer och tonårsdepressioner och håller bland annat koll på ungdomarnas hjärt- och andningsfrekvens löpande i 24-timmar. Detta berättas om i en artikel på M-health Intelligence den 17 september.

Den här möjligheten att genom små, mobila mätenheter komma åt information som man traditionellt sett endast har kunnat få tillgång till genom sjukhusvistelse, används även för att undersöka förmaksflimmer. Det har visat sig att de är tre gånger bättre på att identifiera förmaksflimmer än en traditionell läkarundersökning. Mätutrustningen har även visat sig vara väldigt effektiv i att upptäcka lunginflammation, genom att mäta andningsmönster hos patienter som genomgår lungcancerbehandling.