Mobilapp effektiv för att främja barnhälsa

En genomgång av 37 studier kring hälsoinsatser för barn och ungdomar genom mobilappar, har visat att de har god verkan både när det gäller förbättring av sjukdomar och hälsosamt leverne. 

De 37 studierna omfattar totalt nära 30 000 deltagare under 18 år beskriver Christina Mattina i en aritkel som publicerades på AJMC.com den 21 mars 2017. Effekterna visade sig vara vitt skilda mellan de olika insatserna, även om de sammantaget var ”små men signifikanta”. När föräldrarna var delaktiga i behandlingsinsatsen gav de emellertid mycket större effekt. Övriga variabler såsom ålder, bostadsort eller typ av sjukdomstillstånd till exempel, visade sig dock inte ha lika stor påverkan vilket man tolkar som att den här typen av appar kan vara användbara för väldigt varierande målgrupper. 

Forskarna som genomfört undersökningen vill fortsättningsvis se mer forskning kring vilka mekanismer det är som gör att vårdnadshavarnas delaktighet har så stor påverkan. Likaså vill man se vad det kan ha för effekt att till exempel låta även skolor bli delaktiga. Sammantaget menar dock forskarna att mobilappar kan vara ett praktiskt hjälpmedel för att främja hälsa bland barn och ungdomar.

 

Länk: http://www.ajmc.com/newsroom/mobile-app-interventions-can-effectively-change-pediatric-health-outcomes

Länk: http://www.ajmc.com/newsroom/mobile-app-interventions-can-effectively-change-pediatric-health-outcomes