Krafig ökning av telemedicinska tjänster

Mellan 2014 och 2017 har användandet av telemedicinska tjänster inom hälsovården ökat från 54 procent till 71 procent. Den största andelen stod psykiatrin för.

Undersökningen som gjorts av HIMSS Analytics, visar att telemedicinska tjänster är mer använda bland slutenvårdspatienter än hos öppenvårdspatienter. Det framgår av en artikel på ”mhealthintelligence.com” den 28 april 2017.

Den populäraste formen av telemedicin är den så kallade ”hub-and-spokemodellen”. Bland slutenvårdspatienterna stod den för 59,6 procent av användandet och hos öppenvårdspatienterna för 44,9 procent.

Med hänsyn tagen till medicinsk disciplin, svarade psykiatrin för 21 procent av telemedicinanvändningen, barnsjukvård hamnade på plats två med 20 procent och allmänmedicin på plats tre med 13 procent.