telepsykiatri

Telepsykiatrisk jourverksamhet stödjer sjukhus i USA

Genom ett nytt samarbete med InSight Telepsychiatry erbjuder Billings Clinic, det största sjukhuset i Montana, USA, telepsykiatrisk hjälp till sina akut- och slutenvårdspatienter för att försäkra sig om att de har tillgång till rätt vård dygnet runt. Tanken är att det ska korta väntetiderna och ge snabbare hjälp. Detta framgår av en artikel på internetsidan PRWeb den 19 januari 2017.

Samarbetet gör att sjukhuspersonalen får tillgång till psykiatriker som kan göra psykiatriska utvärderingar, uppföljningar och medicinska konsultationer genom videosamtal på distans, mellan klockan 22 och 08 alla dagar i veckan. På mindre än en timme kan personalen länka samman patienten med en psykiatriker.

Montana har den högsta självmordsstatistiken i USA med mer än 23 självmord per 100 000 invånare, nära dubbelt så många som landets genomsnitt. Enligt bedömningarna har 75 procent av delstatens invånare otillräcklig tillgång till psykiatri och förhoppningarna är att införandet av telepsykiatri ska förbättra siffrorna.

 

 

Symposium om telepsykiatri på årsmötet för World Psychiatric Association

Att utvecklingen internationellt går framåt för telepsykiatri blev uppenbart när ett symposium om detta avhandlades vid årsmötet för World Psychiatric Association i Kapstaden i november 2016. Där redovisades såväl historiken som framtida visioner såsom hologram, mimik- och röstanalys. En standard för kvalitetssäkring, säkerhet och certifiering växer fram.

Särskilt intresseväckande var utvärderingen från Gävleborgs läns landstingav >500 patientkonsultationer med psykiater via videolänk. Anna Svensson, läkarchefen för Vuxenpsykiatrin i Hälsingland, berättade om dessa erfarenheter samt om videoförmedlad personalutbildning och -handledning. Personalen har t ex handletts rörande dysmorfofobi och tvångssyndrom av Svensk Telepsykiatri.

Professor Soraya Seedat vid Stellenbosch-universitetet bland åhörarna skrev en uppskattande kommentar och ville nätverka.

Svensk Telepsykiatri är med i den dynamiska utvecklingen av Telemedicin i Sverige och andra länder.

Tips: Två föredrag om svensk telepsykiatri är inlagda i programmet 15 och 16 mars vid SPF:s årsmöte i Göteborg.