konferens

Symposium om telepsykiatri på årsmötet för World Psychiatric Association

Att utvecklingen internationellt går framåt för telepsykiatri blev uppenbart när ett symposium om detta avhandlades vid årsmötet för World Psychiatric Association i Kapstaden i november 2016. Där redovisades såväl historiken som framtida visioner såsom hologram, mimik- och röstanalys. En standard för kvalitetssäkring, säkerhet och certifiering växer fram.

Särskilt intresseväckande var utvärderingen från Gävleborgs läns landstingav >500 patientkonsultationer med psykiater via videolänk. Anna Svensson, läkarchefen för Vuxenpsykiatrin i Hälsingland, berättade om dessa erfarenheter samt om videoförmedlad personalutbildning och -handledning. Personalen har t ex handletts rörande dysmorfofobi och tvångssyndrom av Svensk Telepsykiatri.

Professor Soraya Seedat vid Stellenbosch-universitetet bland åhörarna skrev en uppskattande kommentar och ville nätverka.

Svensk Telepsykiatri är med i den dynamiska utvecklingen av Telemedicin i Sverige och andra länder.

Tips: Två föredrag om svensk telepsykiatri är inlagda i programmet 15 och 16 mars vid SPF:s årsmöte i Göteborg.