depression

Videosamtal lika verksamma på depressioner som verkliga möten

Forskare vid University of Sao Paolo i Brasilien har studerat hur väl videosamtalsvård av deprimerade patienter fungerar i förhållande till traditionell öppenvårdsbehandling. Resultaten är mycket positiva och forskarna drog slutsatsen att videosamtal kan vara en lämplig behandlingsform och lika välfungerande som personliga möten för deprimerade patienter.

Totalt delades 107 patienter upp i två jämnstora grupper med hänsyn tagen till var de bodde. Den ena gruppen fick personliga samtal på sjukhuset en gång i månaden och den andra gruppen hade videosamtal hemifrån med en psykiatriker med samma intervall. Båda grupperna hade också personliga uppföljningsmöten ett par gånger under undersökningstiden.

I studien undersöktes till exempel hur depressionens svårighetsgrad förändrades, patienternas nöjdhet med behandlingen, hur den terapeutiska relationen fungerade och hur många som stannade kvar i behandlingen under hela undersökningstiden. Resultaten visade att båda grupperna fick en avsevärd förbättring av depressionen under de tolv månader som studien pågick. I videosamtalsgruppen var det dock en lägre andel som återföll till en svårare form av depression. I övrigt var resultaten likvärdiga i de båda grupperna förutom när det gällde hur många som hade fallit ur undersökningen efter sex månader. Då var resultaten mycket högre för dem som hade personliga möten.

Ref: Ines Hungerbuehler, Leandro Valiengo, Alexandre A Loch, Wulf Rössler, Wagner and F Gattaz. Home-Based Psychiatric Outpatient Care Through Videoconferencing for Depression: A Randomized Controlled Follow-Up Trial. JMIR Mental Health 2016, volume 3.