Ett sjukhus helt utan patienter

På sjukhuset Mercy Virtual Care Center i amerikanska St Luis finns det inga patienter. Ändå behandlar de mängder av svårt sjuka patienter dagligen.

I en lång artikel publicerad på websidan ”politico.com” den 8 november får vi besöka det virtuella sjukhuset i St Luis där läkare och sjuksköterskor sitter vid monitorer och har koll på patienter genom kameror och annan teknisk övervakning. Vissa av patienterna finns på akutsjukhus långt bort och andra kan vara sängliggande hemma hos sig själva.

Mercy Virtual Care Center startade som ett kontor på St Louis största sjukhus 2006 och för två år sedan flyttade det in i separata byggnader och fick eget liv. Syftet var att låta kroniskt sjuka patienter stanna hemma i så stor utsträckning som möjligt, för att undvika dyrbar sjukhusvård som dessutom utsätter patienterna för mer stress, infektionsrisker och annan negativ påverkan.

En av de viktigaste faktorerna var dock att anpassa vården till det nya betalsystemet som kommer införas på sjukhuset inom kort. Istället för att få betalt per vårdtillfälle kommer ersättningen att utgå utifrån hur friska vårdgivarna kan hålla sina patienter. Ett av sätten att uppnå detta är att upptäcka tecken på att allt inte står rätt till, långt innan patienterna själva känner att något är fel. ”En natt på sjukhus i USA kostar 4 600 dollar i genomsnitt, bara för sängen. Du kan få mycket teknisk utrustning för de pengarna”, säger en av de ansvariga cheferna som kommer till tals i texten.

Anpassad lagstiftning kring telemedicin

Under det senaste året har de allra flesta amerikanska staterna uppdaterat sin lagstiftning kring telemedicin. I många av dem har fokus legat på den psykiatriska vården.

Arbetet med att anpassa lagstiftningen till nya omständigheter i takt med att telemedicin blir allt vanligare pågår runt om i USA. Vissa stater har skärpt sin lagstiftning under senaste året, medan andra har lättat upp reglementet för att göra telemedicinsk vård mer tillgänglig. Sammantaget har telemedicinen blivit en etablerad behandlingsform i största delen av landet och i många stater har ökningen varit mer än 30 procent under senaste året. Detta framgår av en artikel i ”Mobile Health News” den 18 oktober.

Den största delen av lagstiftningsarbetet gäller tillgången till somatisk, beteendeförändrande vård via telemedicin, men det pågår även arbete i många stater för att reglera den psykiatriska och psykologiska vården.

 

Telemedicin och mikrosjukhus gynnar varandra

Framväxande av mikrosjukhus och ökningen av telemedicinsk vård har ett starkt samband, det konstaterar amerikanska forskare. Dessutom gör de båda att bristen på specialister blir mindre märkbar.

I en artikel i ”Healthcare Finance News” den 18 oktober kan man läsa om den kraftiga ökningen av mikrosjukhus i USA. Dessa små enheter har vanligtvis färre än tio platser för inneliggande patienter, men erbjuder ofta samma typ av vård som större sjukhus gör om än i liten skala. Dessa sjukhus är till stor del beroende av telemedicin för att kunna arbeta kostnads- och personaleffektivt.

Detta arbetssätt gör att den stora bristen på läkare med specialistkompetens i landet, inte blir lika kännbar som den varit tidigare. Oberoende av var specialisten befinner sig har man kunnat konstatera att den genomsnittliga tiden för att få kontakt med en specialist är så låg som fyra minuter. Diagnos- och behandlingstiden hamnar i genomsnitt på tjugotvå minuter, visar samma undersökning.